REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMOWA PRZYSTAŃ OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.10.2021 ROKU.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.domowaprzystan.com prowadzony jest przez Domowa Przystań Joanna Przystańska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Perzyckiej 77A, 60-182, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który jest administratorem danych osobowych.

Dane Firmy:

Domowa Przystań Joanna Przystańska

NIP: 782-263-83-99

REGON: 365077066

ADRES: ul. Perzycka 77A 60-182, Poznań

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać wysyłając e-mail na adres kontakt@domowaprzystan.com lub dzwoniąc w dni robocze w godzinach 11:00-18:00 na numer telefonu: 728 946 373.

Sklep Stacjonarny:

Domowa Przystań

ul. Staszica 5

60-528 Poznań (Jeżyce)

§2

DEFINICJE

 1. Domowa Przystań – Domowa Przystań Joanna Przystańska podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu Sklepu internetowego,

 2. Klient / kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Domowa Przystań;

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.domowaprzystan.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Domowa Przystań a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu,

 11. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3

ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO DOMOWA PRZYSTAŃ

 1. Domowa Przystań prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, sprzedawca wskazuje, że:

 1. podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub

 2. podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)§ 4

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.domowaprzystan.com 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.

 • Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.

 1. JAK KUPOWAĆ – instrukcja krok po kroku

2.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę „Dodaj do koszyka”;

2.2. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka;

2.3. Jeżeli Klient zakończył zakupy, należy kliknąć ikonkę „Realizuj zamówienie”;

2.4. Jeżeli Klient posiada kod rabatowy, może go wpisać w odpowiednie pole w koszyku;

2.5. Jeśli zamówienie zgadza się, należy kliknąć ikonkę „Przejdź do kasy”’;

2.6. Klient ma do wyboru dwie możliwości dokonywania zakupów: może zarejestrować swoje konto, dzięki czemu w przyszłości będzie miał dostęp do dodatkowych opcji takich jak historia zakupów lub wybrać zakupy bez rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji;

2.7. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT Klient zobligowany jest do podania tej informacji w polu “Dodatkowy komentarz do zamówienia”. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia. W przypadku niezgłoszenia żądania otrzymania faktury VAT, do zamówienia zostanie wystawiony paragon fiskalny;

2.7. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do złożenia zamówienia Klient wybiera sposób dostawy swojego zamówienia. Klient ma do wyboru dostawę za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej – Pocztex Kurier 48

- firmy kurierskiej DHL

- Orlen Paczki

- Paczkomatów InPost

- odbiór osobisty - możliwy w sklepie Domowa Przystań ul. Staszica 5 w Poznaniu w godzinach otwarcia sklepu

W przypadku dostawy kurierem Poczty Polskiej, lub kurierem DPD, możliwa jest płatność przy odbiorze. Przy wyborze płatności przy odbiorze naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5 zł;

2.8. Po wybraniu sposobu dostawy należy kliknąć ikonkę „Do kasy”;

2.9. Należy wybrać sposób płatności. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć ikonkę „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

2.10. Klient rozumie, że wybór przewoźnika, łączy się z udostępnieniem jego danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przewoźnikowi.

Jeśli Klient wybierze dostawę Pocztą Polską jego dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przekazane do Poczta Polska S.A., Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Jeśli Klient wybierze dostawę InPostem jego dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przekazane do InPost S.A. Malborska 130, 30-624 Kraków.

Jeśli Klient wybierze dostawę Orlen Paczką jego dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przekazane do Ruch S.A. ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa.

Jeśli Klient wybierze dostawę DHL jego dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przekazane do DHL Parcel Polska sp. z o.o., ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa.

Dane osobowe są również udostępniane pośrednikowi w realizacji dostawy firmie Furgonetka Sp. z o.o. sp.k., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa.

§ 5

CENY

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta i Sklep.

 3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.

 4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

 5. Rabaty nie łączą się, chyba że w warunkach promocji wskazano inaczej.

§ 6

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.

 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

 2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

§ 8

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, chyba że na stronie podana jest informacja o wstrzymaniu wysyłania zamówień.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy lub inne dni. Informacja o zawieszeniu realizacji zamówień publikowana będzie w widocznym miejscu na Stronie internetowej.

 3. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem Przelewy24) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie wysłany.

 4. Domowa Przystań ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

§ 9

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Za pobraniem:

1.1. Zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.

 1. Szybki przelew:

2.1. Szybkie przelewy, które akceptowane są przez Domową Przystań, dokonywane są przy użyciu pośrednika serwisu Przelewy24.

2.2. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.

2.3. Karta kredytowa/płatnicza:

Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

 1. Przelew tradycyjny – po wybraniu tego sposobu płatności, całą kwotę należy przelać na konto: jako tytuł przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.

§ 10

UMOWA

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.domowaprzystan.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

§ 11

WYKONANIE UMOWY - TERMIN

 1. Domowa Przystań zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (chyba, że na stronie głównej widnieje informacja o wstrzymaniu przyjmowania zamówień) lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.

 2. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 9 dni roboczych.

 3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Domowej Przystani, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

§ 12

KOSZT DOSTAWY

 1. Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.

 2. Koszt dostawy kurierem DHL wynosi 15 zł brutto w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 150 zł brutto.

 3. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 150 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Domowej Przystani Kurierem48 Poczty Polskiej, Paczkomatem InPost lub Orlen Paczką (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Kurierem48 Poczty Polskiej, naliczana jest opłata za pobranie – 5zł.)

 4. Koszt dostawy Kurierem48 Poczty Polskiej wynosi 12zł brutto

 5. Koszt dostawy za pośrednictwem Orlen Paczki wynosi 9 zł brutto (wymiary paczki nie mogą przekroczyć 20x30x50cm – ok. 8 świec dużych).

 6. Koszt dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost wynosi 11 zł brutto (wymiary paczki nie mogą przekroczyć 41x38x64cm).

 7. Odbiór osobisty - bezpłatnie

 8. Zamówienia z płatnością przy odbiorze są dodatkowo płatne – zarówno przy zamówieniu kurierem DHL, jak i kurierem Pocztexu dodatkowa opłata wynosi 5 zł.

UWAGA: Przy wyborze Orlen Paczki, na odbiór paczki w kiosku Ruchu Klient ma 3 dni od momentu, w którym paczka znajdzie się w kiosku (dostaniesz SMSa z informacją), W przypadku Paczkomatów InPost na odbiór paczki Klient ma 48h od momentu, w którym paczka znajdzie się w Paczkomacie (dostaniesz SMSa z informacją). Po tym okresie paczka zostanie zwrócona nadawcy.

§ 13

ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Domowej Przystani podlegają zwrotowi.

 2. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz) i wysłania dokumentu do Sklepu przed upływem 30-dniowego terminu. "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodne jest z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

 3. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Domowa Przystań

Ul. Perzycka 77A

60-182 Poznań

 1. Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Domowej Przystani (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

 2. Pieniądze, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta zwrócone zostaną na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep rzeczy zwróconej lub dostarczeniu przez Klienta będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

 6. Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Domowa Przystań nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§ 14

REKLAMACJA

 1. Domowa Przystań dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Domowa Przystań odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 3. Klient będący przedsiębiorcą, a nie będący Przedsiębiorcą Indywidualnym utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Roszczenia wynikające z rękojmi, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Domowa Przystań

Ul. Perzycka 77A

60-182 Poznań

 1. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

 4. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 5. Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Domowa Przystań nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki poniesione przez kupującego zostaną mu zwrócone przez firmę Domowa Przystań.

§ 15

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.

 2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:

2.1. Należy wysłać maila na adres kontakt@domowaprzystan.com z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

2.2. kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu: 728 946 373

§ 16

DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona

 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego www.domowaprzystan.com jest Domowa Przystań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perzyckiej 77A, 60-182 Poznań.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. Użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych IP i Cookies mogą być Google i Facebook. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, cofnięcia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Profilowanie jest używane w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania (marketing bezpośredni) poprzez ustawienie odpowiednio przeglądarki. W tej sytuacji dane dla celu marketingu bezpośredniego nie będą już przetwarzane. Podanie danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych osobowych: cookies i IP jest wymogiem umownym i konsekwencja jego niepodania skutkuje brakiem możliwości korzystania z pełnych udogodnień serwisu, takich jak targetowane reklamy.

§ 17

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres zbieranych danych obejmuje:

-imię i nazwisko

-adres

-adres e-mail

-numer telefonu

-IP

-Cookies

Powierzone przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy - dostarczenia zamówienia (w tym celu dane osobowe są przekazywane innym podmiotom np. firmie kurierskiej w zależności od wyboru: Poczcie Polskiej, Ruch S.A., InPost lub DPD i wystawienia faktury - podstawa prawna przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

- profilowania reklam - Facebook, Google Adwords - podstawa prawna zgoda Klienta

- prowadzenia statystyk - Google Analytics - podstawa prawna zgoda Klienta

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep poprzez newsletter - podstawa prawna zgoda Klienta

DomowaPrzystan.com wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

Informacja o odbiorcach danych osobowych i o kategoriach odbiorców.

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy dane osobowe są przekazywane do partnerów umożliwiających realizację umowy np. InPost, Poczta Polska, DHL, PKN Orlen S.A., Furgonetka Sp.z o.o. Sp.k., iFirma, H88 S.A.

W zakresie opartym o wyrażenie zgody przez użytkownika do partnerów:

Google, Facebook, Freshmail.

Powierzone przez Klienta dane osobowe zostają w systemie Domowej Przystani na czas 10 lat kończący się z ostatnim dniem roku kalendarzowego, przypadającego po 10 latach od dnia rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych określonej osoby. Dane te przechowywane są w celu ułatwienia i przyspieszenia kolejnych zamówień i w celach przeprowadzenia ewentualnych reklamacji.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Domowaprzystan.com zbiera informacje o adresach IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych.

Linki do innych stron internetowych

Serwis umieszcza na swoich stronach linki, umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Serwis Domowaprzystan.com zwraca uwagę na to, iż nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności innych serwisów można znaleźć na ich stronach internetowych.

Informacje wysyłane do użytkownika

Jeśli Klient wyraził zgodę, Domowaprzystan.com wysyła użytkownikowi na adres e-mail, udostępniony serwisowi, informacje marketingowe i inne ważne komunikaty związane z działaniem serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie.

Prawo dostępu do danych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, cofnięcia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są zabezpieczone oraz przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Polityka Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu Domowaprzystan.com z siedzibą przy ul. Perzyckiej 77A, 60-182 w Poznaniu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl